Kronmärkt Västerbottensost

Västerbottensost® är Sveriges mest berömda ost. Sedan 1869 har den tillverkats i Västerbotten. Som mest har den producerats på ett 40-tal mejerier. Idag är bara ett mejeri kvar, Burträsk, där osten oavbrutet tillverkats sedan starten.

Bland ostfolket i Västerbotten kallade man i dagligt tal osten för "WB". När man gjorde noteringar om osten använde man också "WB", sannolikt som en följd av det inbrända
"W"-märket.

Foto: Olle Bengtson, Umeå, 1960-talet
En vacker ost