Allmän information

Avsikten med denna hemsida är att här kunna samla den information (artiklar, bilder, material) som Milkum (Björn SigBjörn) har om Västerbottensost.

Den informationen omfattar även artiklar och material från förre mejerikonsulenten Olle Bengtson (far till Björn SigBjörn), som var SMRs (Svenska Mejeriernas Riksförening) mejerikonsulent i Västerbotten 1937-1968. Han var ytterst ansvarig för kvaliteten av Västerbottensosten under dessa år.


Björn SigBjörn
Mejeriingenjör NLH

Tel 060-17 52 80

Mobil 070-64 00 528

Klackvägen 19
856 53 Sundsvall