Historia

Åtskilligt har skrivits om Västerbottensost. En del finns publicerat som artiklar av Björn Sigbjörn och förre mejerikonsulenten Olle Bengtson i Umeå.

På denna sida är avsikten att publicera övrigt intressant om Västerbottensost, däribland en del kuriosa.

Se även på dessa sidor:
Mælkeritidende nr 15/17, 2000 och Vad heter osten?