Tillverkning av Västerbottensost på Gotland

Västerbottensost har också tillverkats långt utanför Västerbotten. I styrelseberättelse från AB Hejde mejeri för år 1915 står det att man började årets tillverkning av ost under maj månad. Man ystade två till tre dagar i veckan. Huvuddelen av tillverkningen bestod av Svensk halffet "Gauda". Övriga ostsorter var helfet Stilton, helfet Smålands Prestost och Vesterbottens Fetost.

I berättelsen står det att "Osten i likhet med smöret varit ganska lyckad och rönt stor efterfrågan enligt de upplysningar som vid förfrågan erhållits af respektive smör- och osthandlare".

En annan intressant koppling mellan Gotland och Västerbottensost är mejerikonsulenten i Westerbottens Län, i slutet av 1800-talet,
Johan Cowan-Nyberg. Hans far, Fredrik Nyberg, ägde och drev Pavalds mejeri, öster om Lärbro, tillsammans med sin skotskfödda hustru Jemima Cowan. Fadern hade fått sin lantbruksutbildning i Skottland. Det var också där han mötte sin blivande hustru, som var utbildad mejerska i Skottland.

Johan Cowan-Nyberg hade säkert många intressanta diskussioner om ost med sina mejerikunniga föräldrar. Så kunskaper om gotländsk ost har därmed kanske överförts till Västerbotten och vice versa? Moderns kunskaper från Skottland hade säkert mejerikonsulenten även tillägnat sig.