Ostkuriosa med betoning på USA
Av Björn SigBjörn, Milkum
Mælkeritidende, nr 21, 2002

Under 2001 tillverkades 124867 ton ost i Sverige. Av detta exporterades 13,5 procent eller 16849 ton. Men hur såg det ut för femtio år sedan? 1951 var produktionen 54535 ton medan exporten var 2009 ton. Men vad var det för ostar som exporterades för ett halvsekel sedan? Ja, en av dem var Västerbottensost.

Under andra världskriget inträdde restriktioner beträffande vilka mejeriprodukter som fick tillverkas. Den 3 november 1940 infördes ransonering av ost och i samband härmed förbjöds tillverkning av helfet ost, däribland Västerbottensost.

När helfet ost återigen den 1 oktober 1949 fick börja tillverkas, efter krigsårens restriktioner, var optimismen stor i Västerbotten. Nu skulle det exporteras Västerbottensost till USA! Av framlidne mejerikonsulenten Olle Bengtsons anteckningar framgår att 1948 exporterades största delen av tillverkningen, drygt 60 ton, till USA. 1949 reserverades hela produktionen på 46 ton för export till USA. 1950 blev det 20 ton, 1951 10 ton, 1952 6 ton och 1953 några ton. Därefter upphörde tydligen exporten.

En sökning på Internet med orden "vasterbotten cheese" ger en hel del intressanta svar från USA. Priset idag ligger på cirka 10 dollar per pund, motsvarande ungefär 200 svenska kronor per kilo. I dagens penningvärde skulle således exporten av Västerbottensost 1948 i detaljhandeln i USA vara värd 12 miljoner kr.

Det är inte alltid säljarna i Amerika vet vad det är för slags ost de säljer. Ett par stycken väljer att kalla osten "Vasterbotten cheddar". Hur tycker då säljarna "over there" att man skall äta denna berömda ost? Vad sägs om den här uppmaningen: "Serve it in the Swedish tradition with some ginger snaps and a cup of hot glogg." Kanske dags att pröva något nytt?