Västerbottensost heter Västerbotten-s-ost

Hur skall Västerbottensost stavas? Enligt Google är det Västerbottenost som gäller, alltså utan genitiv-s:et. Söker man på det ordet får man nämligen 32400 träffar. Söker man på ett rättstavat Västerbottensost får man bara 18200 träffar.

Vilka är det det då som inte kan stava till ordet Västerbottensost? Det är dagstidningar, veckotidningar, mattidningar, radio, tv, livsmedelsföretag, restauranger, kaféer, matsajter, cateringföretag, boksajter, myndigheter, organisationer. Ja, överallt saknas rätt stavning.

Det är inte svårt att veta hur Västerbottensost skall stavas. Besök Norrmejeriers hemsida, där finns svaret. Även historien säger samma.

Med hjälp av egna dokument samt handlingar som jag övertagit efter min far, Olle Bengtson, mejerikonsulent i Västerbotten 1937-1968, har jag kunnat kartlägga utvecklingen av namnet för Sveriges mest berömda ost. Utvecklingen har varit följande:

• I berättelse från förvaltningsutskottet i Västerbottens Läns Hushållningssällskap den 26 januari 1878 skrivs "Westerbottens ost".

• I en rapport av J. Cowan-Nyberg, mejerikonsulent i Westerbottens Län, januari 1888 skriver han "Westerbottensost" på flera ställen. J. Cowan-Nyberg utgav 1892 en skrift som hette "Om tillverkning av Westerbottens Sötmjölksost jemte normalritningar och virkesförslag m. m. till ost-mejerier".

• I det varumärke som registrerades 1910 av Johan Bexelius i Lövånger är osten omnämnd som "Wästerbottens Fetost s. k. Burträskost". I ett brev från Bexelius 21 juli 1910 står det "Westerbottens Ost" i brevhuvudet. I texten skriver han "Västerbottensost".

• I brev, daterat 9 april 1910, från W. Normans Eftr. Ostaffär i Stockholm till Bråns Mejeri Aktiebolag skriver man "Wästerbottensost".

• Reseberättelsen 1911 av mejerikonsulent Johan Söderblom heter "Västerbottensostens afsättningsförhållanden". I texten skrivs "Västerbottens Fetost eller s. k. Burträskost", "Västerbottens Fetost" och "Västerbottensost.

• En informationsskrift om osten 1912 heter "Äkta Västerbottens Fetost".

• I ett protokoll fört vid Västerbottens Läns mejerikommittés sammanträde i Umeå den 26 november 1915 skriver man "Västerbottensost".

• I stadgar för Västerbottensosten, Försäljningsförening u. p. a., 1928, kallas osten "Västerbottensost". Man hänvisar till osten i alperna och skriver att "Den svenska alp-osten utgöres af Äkta Västerbottens Fetost". I skriften visas till en notis i Västerbottens Nyheter från den 14 maj 1912 där rubriken är "Västerbottensosten är bäst".

Som sagt, kärt barn har många namn, så ock Sveriges mest berömda ost, men det har alltid haft genitiv-s:et.

Det är hög tid att medier, företag, restaurangbransch, webbsajter, byråkrati och politiker lär sig stava till Västerbottensost rätt. För inte vill vi att det ska heta Hushållost utan s:et skall vara med, Hushålls... Troligen vill nog inte VK att man säger Västerbotten-Kuriren!

Björn SigBjörn
Mejeriingenjör och konsult
Sundsvall